Voorwaarden

Voorwaarden

Algemeen

 • Alle bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B.
 • Roken in de camper en cabine is vanwege brandpreventie en hygiëne niet toegestaan.
 • De camper mag niet worden uitgeleend of onderverhuurd.
 • Bekeuringen wegens parkeer- of verkeersovertredingen zijn voor rekening van de huurder.
 • De camper dient gebruikt te worden zoals “een goede huis vader betaamd”.
 • De camper wordt schoon aan U afgeleverd.
 • U dient de camper weer schoon van binnen en buiten in te leveren.

Ophalen en terugbrengen:

 • U krijgt de camper met volle brandstoftank mee. U levert hem weer met een volle tank in.
 • Bij het ophalen zal door ons een duidelijke instructie gegeven worden over de werking van de apparatuur(kachel, boiler, watervoorziening, koelkast etc.)
 • Tevens is in de camper een bedieningshandleiding aanwezig. Indien u of wij dat wenselijk acht(en) zullen we gezamenlijk een stukje proef rijden.
 • Bij het te laat terug brengen zullen wij het dubbele dagtarief in rekening brengen!

Bij het ophalen van de camper is:

 • tenminste 1 gasfles van 5 liter geheel vol.
 • diesel-brandstoftank vol.
 • schoonwatertank gevuld.
 • vuilwatertank geleegd.
 • toilet afvaltank leeg en schoon.
 • camper van binnen en buiten schoongemaakt.

Wij verwachten dat u de camper bij terugkomst ook weer in bovengenoemde staat terugbrengt(de gasfles hoeft niet gevuld te worden). Zowel bij ophalen als terugkomst wordt de camper gezamenlijk geïnspecteerd en worden de bevindingen genoteerd op een uitgifte/inname formulier welke door de huurder en verhuurder wordt ondertekend. De kosten om vermiste (onder-)delen aan te schaffen c.q. om defecte (onder-)delen te repareren zijn voor rekening van de huurder. Wanneer de camper naar onze mening niet juist is schoongemaakt wordt € 150,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Kilometers:

 • 2.000 km per week vrij.
 • Meer-kilometers € 0,20 per kilometer (verrekening via borg).

Huurperiode:
In het hoogseizoen is de huurperiode minimaal 2 weken.

 • Ophalen zaterdag na 10.00 uur, terugbrengen vrijdag voor 16.00 uur.
 • Bij het te laat retour brengen van de camper wordt een bedrag van € 200,00 in rekening gebracht.
 • In overleg kan hiervan worden afgeweken indien de camper na de inleverdatum beschikbaar is.

Betaling:
Binnen 7 dagen, na ondertekening van de huurovereenkomst de afgesproken aanbetaling.
Het restantbedrag + borg dient 3 weken voor aanvangsdatum aan ons te zijn overgemaakt.

Borg:
De borgsom bedraagt: € 1000,00
Na terugkomst wordt de borgsom aan u teruggestort onder aftrek van eventuele verschuldigde extra kosten(denk aan: niet schoon, beschadigingen, vermissingen, bekeuringen, diesel niet af-getankt, extra kilometers, ect.). Wanneer de borg het totaal van bovenstaande niet dekt, zullen de extra kosten aan u worden doorberekend.

Annulering:
Annulering van de huurder, om wat voor reden dan ook, kan alleen schriftelijk per aangetekende brief.
De annuleringskosten bedragen in dat geval, bij meer dan:

 • 3 maanden voor aanvangsdatum: 15% van de huurprijs.
 • 2 maanden voor aanvangsdatum: 50% van de huurprijs
 • 1 maand voor aanvangsdatum: 70% van de huurprijs
 • Minder dan 1 maand: 90% van de huurprijs
 • Op de aanvangsdatum: 100% van de huurprijs

Verzekering:
De campers zijn WA + volledig Casco + schadeverzekering voor de inzittenden verzekerd. Het eigen risico bedraagt € 1000 per gebeurtenis. Afkoop van het eigen risico is mogenlijk tot een bedrag van € 500 per gebeurtenis. Kosten per week € 40. Schade die niet door de verzekering gedekt wordt, bijvoorbeeld het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen etc., is voor rekening voor de huurder.

Reis- en annuleringsverzekering:

 • Wij raden de huurder aan om een goede reis- en annuleringsverkering af te sluiten!

Reparatie en schade:
Bij reparatie of schade dient de huurder eerst contact op te nemen met de verhuurder en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Indien de camper niet meer rijdbaar is, dient u contact op te nemen met de alarmcentrale van S.O.S. Internationaal na toezegging van de verhuurder.
Reparatie aan de camper mogen alleen uitgevoerd worden door een vakkundig bedrijf. De reparatiekosten die gemaakt zijn door de huurder, na goedkeuring van de verhuurder, zullen in overleg van de gespecificeerde nota’s op naam van de verhuurder en na inlevering van de vervangende onderdelen vergoed worden.

SOS-international:
De verhuurder heeft voor de campers een contract met SOS-international afgesloten.
Deze bevat de volgende hulpverleningsmodules:

 • Wegenwachtservice
 • Voertuighulp buitenland.
 • Vervangend vervoer in binnen- en buitenland; camper of auto
 • Personenhulp buitenland

Huisdieren:
Wij hebben 1 camper die geschikt is voor een klein huisdier! (Bürstner T-605)
Dus: een kleine hond of kat, de extra kosten hiervoor bedragen € 50,00 per week.

Reactiemogelijkheid is gesloten